Enebakk kommune opplever støtte og hjelpsomhet blant bygdas befolkning i tiden etter brannen som rammet Nav og Familiens hus natt til mandag 22. april.Brann i Familiens hus, krisehåndtering, planlegging, rådmann Øiseth og ordfører Slette.jpg

Servicetorget får mange telefoner fra folk som viser forståelse for at kommunen er inne i en krevende periode. 

Flere har ringt og kommet med forslag og tilbud til lokaler kommunen kan få leie på kort og lengre sikt.

I tillegg har vi fått mange støtteerklæringer på Facebook, og en rekke nye følgere som holder seg oppdatert på Enebakk kommunes Facebook-side.

Rådmann Kjersti Øiseth og ordfører Øystein Slette retter en stor takk til alle berørte, både engasjerte innbyggere og ansatte som legger forholdene til rette for å gjøre det beste ut av situasjonen.

- Det er når vi står oppe i slike situasjoner at vi ser hvor utrolig flotte medarbeidere vi har og hvor løsningsorienterte alle er for å få hverdagen til å gå på best mulige måte, sier Øiseth og Slette.

- Vi holder på å skaffe det som trengs av utstyr slik at vi kan begynne å levere tjenester igjen, men det er mye å ta tak i. Jeg regner nok med at også mesteparten av neste uke går med før vi har full oversikt og vet hvor vi skal plassere berørte ansatte i neste fase, forklarer rådmannen.

Øyeren IKT administrerer bestilling av nytt datautstyr. Torsdag og fredag denne uken kommer nye datamaskiner, i tillegg er det bestilt mobiltelefoner, trådløse hodesett og iPad-er som forventes levert neste uke.

- Jeg regner med at mye av utstyret skal være i drift allerede denne uken, i alle fall tidlig neste uke, forklarer Anders Jahr, lokasjonsansvarlig i Øyeren IKT. 

Brann i Familiens hus, planlegging.jpg


Takket være brannvesenet og ansatte ved driftsenheten og Nav er det reddet mye arkivverdig materiale fra Nav-delen av bygningen som brant. Det jobbes nå med å få oversikt over alt arkivmaterialet som har vært lokalisert på de andre enhetene.

KRISEHÅNDTERING: Rådmann Kjersti Øiseth og ordfører Øystein Slette har hendene fulle med å planlegge hva som skal skje med de ansatte som hadde kontorer i bygningen som brant, og hvordan lokalene kan erstattes på kort og lengre sikt (bilde over).

BERGER ARKIV: Skadesaneringsfirmaet Recover med prosjektleder Siw Iversen i spissen jobber nå med å berge det som kan berges fra det brente bygget. Iversen og arkivleder Torbjørn Pedersen i Enebakk kommune diskuterer hvordan papirarkiv som er blitt vått i slukningsarbeidet, kan reddes i størst mulig grad (bilde under).

 (Foto: Aksel I. Edgar-Lund, Enebakk kommune)