Det blir arrangert åpen samlingsstund på Flateby samfunnshus/klubben torsdag 26. juli kl. 18.00-20.00 for alle berørte av trafikkulykken på Flateby lørdag kveld.

Vi ønsker både ungdommer og voksne velkommen.

Representanter fra politi, kriseteam, prest og ordfører vil være tilstede, i tillegg til medarbeider på ungdomsklubben.

 

Tirsdag 31.07. kl. 18.00 vil Enebakk kirke være åpen.

Der vil det være mulighet for å tenne lys og skrive en hilsen i en minneprotokoll.