SLT er en samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet.

SLT-modellen sikrer at de ressursene som allerede finnes i kommunen og i politiet blir samkjørt og målrettet.

www.kriminalitetsforebygging.no

                                                                                                                                                                       

Kontaktinformasjon
Familiens hus, Prestegårdsveien 3, 1912 Enebakk
Telefon: 64 99 20 00
E-post: per.gundersen@enebakk.kommune.no