Å være pårørende til en person som utvikler demenssykdom kan være belastende. Det er vondt å oppleve at ens nærmeste mister ferdigheter i dagliglivet. Som pårørende opplever mange at de har behov for å dele opplevelsene med noen. I samtalegruppa kan en dele tanker, følelser og erfaringer med andre som er i samme situasjon.

Samtalegruppa ledes av demenskoordinator og en representant fra Helselaget i kommunen. De vil kunne bidra med informasjon om sykdommen, behandlingsapparatet og hvordan man kan takle hverdagen. Alt som snakkes om i samtalegruppa vil være taushetsbelagt. Deltagerne bestemmer selv hvor mye de vil fortelle.

Sted: Enebakk sykehjem, Ignagard, møterom 2, i 2. etasje (over kantina).              

Tidspunkt: Klokka 13.30 til 15.00, torsdagene: 14.februar, 14.mars, 11.april, 2.mai og 6.juni.

Dersom du ønsker å være med i samtalegruppa kan du ta kontakt med demenskoordinator:

Synnøve Ask Kowalczyk
Tlf. 40 43 85 45
E-post: synnove.ask.kowalczyk@enebakk.kommune.no

Arbeidstid: mandag, tirsdag og torsdag.