Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
03. juni kl. 15:08

Koronavirus - informasjonstelefon: 940 18 300 - åpen fra kl. 08:30 - 15:00 - Klikk "les mer" for samleside med løpende oppdateringer

Helsedirektoratets publikumstelefon: 815 55 015

Les mer clear

Det oppsto en feil ved henting av tjenestekatalogen.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.beskrivelse!!

Personer eller virksomheter som vil drive serveringssted, må søke kommunen om serveringsbevilling. Bevillingen gjelder etablering og drift av serveringssted der forholdene ligger til rette for at det spises/drikkes på stedet.

Ny bevilling må søkes ved skifte av daglig leder, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Hvis serveringsstedet overdras til andre, faller serveringsbevillingen bort hvis det ikke søkes om bevilling innen 30 dager etter at avtale om overdragelse ble inngått.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.kriterier!!

Daglig leder for serveringsstedet må bestå «Etablererprøven» for å dokumentere nødvendige kunnskaper om økonomistyring og lovgivning.

Bevillingssøker, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten må ha utvist uklanderlig vandel.

Søkeren må ha godkjenning fra blant annet de kommunale bygningsmyndighetene for å kunne drive serveringsvirksomhet i en bygning. Det må for eksempel foreligge godkjent bruksendring hvis bygningen er regulert til andre formål, og krav til parkeringsplasser må være oppfylt.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.veiledning!!

Hvordan søke:

Søknad sendes elektronisk på skjema «Serveringsbevilling»

 • Attest for innbetalte skatter og avgifter fra skatteetaten

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.vedlegg!!

 • Legitimasjon for daglig leder, styreleder og andre som har vesentlig innflytelse på driften.
 • Tegning med mål over serverigsarealet og plassering av bord, bardisk, toaletter, nødutganger etc
 • Dokumentasjon på bestått Etablererprøve for daglig leder
 • Firmaattest og utskrifter fra Brønnøysundregisteret 
 • Skatteattest som viser restanser for skatt og avgifter
 • Kommunen kan, når den finner det påkrevet, kreve fremlagt leiekontrakt
 • Finansieringsplan
 • Driftsbudsjett
 • Likviditetsbudsjett

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.soknadsbehandling!!

Det innhentes alltid uttalelse fra politiet for daglig leder, styreleder og andre som har vesentlig innflytelse over driften. Utfyllende opplysninger kan innhentes fra skatte- og avgiftsmyndighetene og fra andre offentlige myndigheter. 
Søknaden avgjøres administrativt av rådmannen.
Søker får alltid en skriftlig begrunnelse i vedtaket dersom det gis avslag eller settes begrensninger.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.behandlingstid!!

Saksbehandlingstiden skal etter Serveringsloven § 10, ikke overstige 60 dager.
Behandlingstider gjelder fra søknad med alle vedlegg foreligger:

 • Behandlingstiden hos politiet kan være inntil 6 uker.
 • Det anbefales å unngå ferietiden om sommeren da både politiet, saksbehandler og rådmann avvikler ferie. Det kan ikke garanteres at saksbehandlingstiden vil bli overholdt dersom søknaden skal behandles i juli måned.

!!LABEL-FOR-MISSING: forsiden.lede.klagemulighet!!

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen.

Dersom kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken rutinemessig sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. Behandlingstiden hos Fylkesmannen kan være inntil 8 måneder.

Annen informasjon

Søknadsskjema for serveringsbevilling
Navn på skjema Kommentar
Serveringsbevilling Elektronisk søknadsskjema

Tjenesten oppdatert: 01.01.1970 01:00