I forbindelse med at kommunen arbeider med ny kommuneplan inviteres innbyggerne til å komme med forslag til hva Enebakk kommunes visjon skal være i årene framover.

 

I dag er kommunens visjon «Mulighetenes Enebakk» - skal denne videreføres eller skal ny kommuneplan benyttes til å endre denne?

 

Forslag vi mottar vil vurderes og kommunens visjon vil fastsettes i sammenheng med politisk vedtak av kommuneplanens samfunnsdel.

 

Forslag til ny visjon, gjerne med begrunnelse, kan sendes pr. e-post til postmottak@enebakk.kommune.no eller som brev til Enebakk kommune, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk. Merk innspill med vår referanse «2022/3010.»

Frist for å sende inn forslag til visjon er 4. desember 2022.