Oppstart av arbeid med fartshumper inkludert varselmønster starter i løpet av uke 37.

Det vil bli etablert humper i asfalt ved alle eksisterende skiltet fotgjengerfelt.