For deg som ønsker å håndtere sinnet ditt på en annen måte

Det er lov å være sint. Sinne er en sunn og viktig følelse som forteller oss noe om hvem vi er og hva vi synes er ok. Sinne forsvarer grensene våre. Men sinne kan også gjøre at vi mister den andre av syne og gjør ting vi i etterkant ikke synes er ok, eller ikke er slik vi ønsker å være.  Man kan også få tilbakemelding på at ikke var greit for den det gjelder, for eksempel kjæresten din eller barnet ditt. Det kan være slag, men det kan også være nedsettende kommentarer, trusler eller å ødelegge ting. Hvis du lurer på eller føler seg sikker på at måten du håndterer og uttrykker sinnet ditt på er skremmende eller truende eller til skade for andre, skal du vite at det er det mulig å endre på.

 

  • ATV-stiftelsen har jobbet med dette i over 30 år, og har hjulpet mange ut av vold. De har kontor i Ski, Lillestrøm og Oslo, og man betaler kun egenandel.
  • Littsint – Sinnemestring for foreldre er en nettside med noen selvhjelpsstrategier for foreldre som opplever at de blir sinte mot barna sine på en måte de ikke synes er ok.
  • Dersom du kjenner at du vil snakke om hvordan du blir sint på barna dine eller ønsker veiledning til grensesetting eller sinnemestring, kan du også ta det opp med helsestasjon for barn og unge.
  • Familievernkontoret i Follo og Nedre Romerike tilbyr hjelp til sinnemestring.

For hjelpere og helsepersonell

Mistenker du at noen du jobber med er utsatt for eller utøver vold? Trenger du veiledning på hvilke skritt du skal ta og hvor du kan henvende deg? Nasjonalt Kunnskapssenter om Vold og Traumatisk Stress har utviklet en veileder til hjelperen:

NKVTS - En veileder om vold i nære relasjoner

Du kan ringe barnevernet for å drøfte saker der du er i tvil om meldeplikt, og familievernkontoret (i Follo eller Nedre Romerike ) dersom du lurer på om din pasient/bruker kan få et tilbud der.

 

Andre nyttige ressurser:

 

https://plikt.no/  -om avvergeplikten

Hjem - Dinutvei.no           

Nettstedene til krisesenteret i Nedre Romerike  og Follo

ATV-stiftelsen

Littsint – Sinnemestring for foreldre

Hjem | Statens Barnehus – her kan du søke råd og veiledning dersom du mistenker vold eller overgrep

REBESSA | Ressursteam for bekymringsfull og skadelig seksuell atferd 

NKVTS - Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst - RVTS Øst (rvtsost.no)