Vi har ledige timer mellom 8. og 22. juli for vaksinedose 1. Etter dette avsluttes i hovedsak dose 1 i Enebakk.
Er dose 1 utsatt av medisinske årsaker, vil vi ta hensyn til det.

Det blir pause i vaksineringen mellom 22. juli og 30. august, med et par unntak. Oppstart vaksinering med dose 2 vil bli fra 1. september, etter føringer fra FHI.
Har du time til vaksinering mellom 26. juli og 30. august kan timen bli flyttet. Du får SMS om dette.

Ring oss nå:
Har du ikke fått time til dose 1, og er født før 2004, så har vi ikke lykkes å komme i kontakt med deg.
Har du tidligere sagt nei til vaksine, eller utsatt timen din, kan du få tildelt time nå.

Ring oss på 64 99 22 15 eller send e-post koronavaksine@enebakk.kommune.no .

Les mer på www.enebakk.kommune.no/korona