Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Endringer i prosjektet

Grunnet manglende politisk godkjenning av prosjektet er prosjekterende og entreprenør avbestilt.

Administrasjonen er gitt i oppgave å se på behovet og alternative løsninger. Dette vil påvirke fremdriften og løsningen.

Anskaffelse av generalentreprenør

Det er avholdt anbudskonkurranse for anskaffelse av generalentreprenør.

I anbudskonkurransen kom det inn to stykk tilbud. Det er innstilt vinner i konkurransen. Entreprenør er foreløpig ikke kontrahert.  Resultatet av anbudskonkurransen har medført behov for å justere vedtatt budsjett eller se på alternative fremgangsmetoder. Det er fremmet en sak til politisk behandling som må avgjøres av Kommunestyret 17.09.2018.  Av hensyn til saksbehandlingstid vil prosjektet bli noe forsinket.

Mottatt tilsagnsbrev

14.05.2018: Enebakk kommune har mottatt tilsagnsbrev om investeringstilskudd for omsorgsboligene fra Husbanken