Situasjonskart og naboliste bestiller du ved å fylle ut skjemaet nederst på denne siden. Det vil påløpe et gebyr for utsending av materiell på kr. 540,-.
  
Situasjonsplan kreves ved søknadspliktige tiltak dersom det du ønsker å bygge opptar nytt areal på tomta eller du har et bygg du ønsker å rive. Dersom du skal endre eksisterende bygg uten at byggets grunnflate endres, markerer du hvilket bygg det gjelder samt hvilken side av bygget som skal endres (fasadeforandring etc.). 
 
Situasjonsplanen skal tegnes inn på et situasjonskart du bestiller fra kommunen. På kartet du får fra kommunen er det som oftest mer informasjon enn på kart du finner på internett, som f.eks. plassering av vann- og avløpsledninger o.l.  
 
Situasjonskart skal inneholde opplysninger som gårds- og bruksnummer (gnr/bnr) på alle eiendommer i kartet, eiendomsgrenser, høydekurver, målestokk etc.  
 
På situasjonskartet skal du tegne inn det du skal bygge med planlagt mål og møneretning. Hva du skal tegne inn på kartet avhenger av hva du skal gjøre. Stort sett skal det påføres avstand fra tiltaket til nærmeste nabogrense, nærliggende bygninger, avstand til midten av nærmeste kommunale vei, endring av adkomst og areal til parkering og annen relevant opplysning kommunen kan trenge for å behandle søknaden. Avstanden skal måles fra byggets yttervegg.
  
Når du bestiller situasjonskart, får du også med en naboliste over naboer og andre berørte som skal varsles. Dersom du skal søke om riving av bygg, må du varsle den som har pengeheftelser på eiendommen.
  
Situasjonskart og naboliste er gyldig i ett år. Dersom du ønsker å gjøre nytt tiltak etter et år, må du bestille kart og naboliste på nytt.

VIKTIG: Du får tilsendt situasjonskart i form av en .pdf-fil som du kan skrive ut. Husk på at du kontrollerer at størrelsen på kartet skrives ut i faktisk størrelse. Det er viktig at målestokken i kartet bevares, utskrift skal kun skje i faktisk størrelse. Tilpasset utskrift vil endre målestokken i kartet og skal ikke benyttes.


Fyll ut følgende skjema for å få tilsendt situasjonskart og naboliste: