Skatteetaten.jpg
Lønnstakere og pensjonister: De fleste får skatteoppgjøret sitt i første skatteoppgjørspulje 22. juni.

Næringsdrivende og deres ektefeller: Første mulighet er 3. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 12. oktober.

For ytterligere informasjon se:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Skatteoppgjor/Se-skatteoppgjoret-ditt/