A

Arbeidsvarsling/arbeidstillatelse (gravemelding.no)
Arealoverføring (Kartverket)
Avkjørsel (Statens Vegvesen)
Avlastning
Avløsning ved sykdom og fødsel mv. (Landbruksdirektoratet)

D

Deling av eiendom (Follokom)

F

Flyttemelding
Follo brannvesen IKS  (bålbrenning, fyrverkeri m.m.)
Frikort
Fysioterapi

G

Gravemelding/gravesøknad
Gravferd
Grensepåvisning
Grunnlån (Husbanken)

M

Matrikkelopplysninger (eiendomsopplysninger)
Megleropplysninger
Miljødirektoratets skjemaportal