Rammeplan for SFO

Rammeplan for SFO, gjeldende fra 2017:  Rammeplan for SFO i Enebakk PDF document ODT document

Vedtekter for SFO

Vedtekter for SFO, gjeldende fra 01.08.2019 - Vedtekter for SFO i Enebakk kommune (.pdf)

Søknad om redusert foreldrebetaling

Søknadskjema for redusert foreldrebetaling:  Søknadsskjema redusert brukerbetaling SFO PDF document ODT document

Retningsliner for å søke om redusert betaling: Retningslinjer for å søke redusert brukerbetaling PDF document ODT document