SFO for 1. trinn - gjeldende fra august 2022

Det innføres gratis kjernetid i SFO for elever på 1. trinn, fra august 2022.  I Enebakk kommune betyr det at alle elever på 1. trinn kan få gratis plass på SFO hver dag, fra skoledagens slutt til kl. 16.00. Tilbudet gjelder hele skoleåret, og inkluderer ferier og ikke ordinære dager. SFO har stengt i juli måned.

OBS! Elevene må meldes på SFO via Visma for å få plass.

Satser for SFO 1. trinn

Tilbud for 1. klasse Pris pr. måned 
Gratis kjernetid: Fra skoleslutt til kl. 16:00  Kr. 0,-
Morgenplass fra kl. 07:00 inkl. gratis kjernetid   Kr. 1.049,-
Helplass kl. 07:00-17:00 inkl. gratis kjernetid Kr. 1.600,-
Ettermiddagsplass til kl. 17:00 inkl. gratis kjernetid   Kr. 525,-

For sen henting faktureres etter kommunens fastsatte satser, dette gjelder :

  • etter kl. 16:00 for gratis kjernetid
  • etter kl. 17:00 for helplass og ettermiddagsplass

1.trinnselever som kun benytter gratis kjernetid og ønsker å gjøre dette også i skolens ferie/fridager, må påmeldes disse dagene til kunngjorte frister.

Les Kommunestyrets vedtak

Digitalt søknadsskjema om redusert foreldrebetaling SFO

Foreldre med barn på 1. til 4. trinn skal ikke betale mer enn 6 prosent av samlet årsinntekt for en plass i SFO. Foreldrebetalingen beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige person- og kapitalinntekt. Fritak eller betalingsreduksjon i foreldrebetaling innvilges opptil ett skoleår om gangen.

Du må dokumentere din inntekt ved å legge ved kopi av skattemelding fra Skatteetaten.

SFO - søknad om redusert foreldrebetaling