Skolene og barnehagene i Enebakk stenges med bakgrunn i regjeringens føringer i forbindelse med koronaviruset.

Dersom du som foresatt har en samfunnskritisk jobb, ber vi deg kontakte skolen/barnehagen slik at vi får oversikt over hvor mange dette gjelder.

Liste over samfunnskritiske funksjoner:

 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene

Dere vil så bli kontaktet av skolen/barnehagen for ivareta et tilbud i tråd med regjeringens føringer.