Enebakk kommune setter på grønt nivå etter trafikklysmodellen i barnehager og skoler

Fra og med mandag 17.01.2022 vil det være grønt nivå etter trafikklysmodellen på skoler og barnehager i Enebakk.
Bakgrunn for endringen er at det pr. dags dato er en smittesituasjon med lavt nivå på innleggelser, og ingen betydelige konsekvenser av smittespredning for samfunnet.

Det kan være organisatoriske behov ved skolene og barnehagene som gjør at det vil være hensiktsmessig å bruke litt tid på å endre fra gult til grønt. Alle skal ha gjort sine endringer til grønt nivå innen onsdag 19.01.2022. 

Selv om vi går fra gult til grønt nivå, vil det kunne være innstramminger som gjøres av den enkelte barnehage og skole med tanke på antall nærkontakter elevene/barna skal ha.  

Sentrale myndigheter er tydelige på at vi må forvente er forhøyet smittetrykk i tiden som kommer. Alle må derfor være forberedt på å at nivået raskt kan endres fra grønt, til gult eller rødt.
Endringer kan skje på enhetsnivå, område eller hele kommunen.   

Det er kommuneoverlegen i samarbeid med kommunalsjef som setter hvilket nivå skoler og barnehager skal være på. 

Vikarsituasjonen i skoler og barnehager er utfordrende, og ved stort fravær blant ansatte vil det kunne bli nødvendig med hjemmeskole, kortere dager/begrenset åpningstid i barnehager og skoler.

Anbefalinger og tiltak i skoler og barnehager:

 • Det vil gjennomføres massetesting på 5. til 10. trinn, to dager i uken.
  Første test-dag vil være tirsdag 18.01.2022.
  Elevene skal testes tirsdag morgen og fredag morgen ut januar 2022.
 • Ungdomsskoleelever anbefales å bruke munnbind på skolebussen.
 • Ingen syke skal møte på skolen.
 • God hygiene og normalt renhold.
 • Kontaktreduserende tiltak:
  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsing og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper, og skolehverdag med enkelte begrensninger.