Smittetallene i Oslo har den siste tiden økt, og Oslo kommune har innført smitteverntiltak som er noe strengere enn de nasjonale tiltakene.

Enebakk kommune er i samme bo- og arbeidsområde som Oslo kommune, og er av Helse- og omsorgsministeren bedt om å vurdere å innføre de samme tiltakene.

På bakgrunn av dette har Enebakk kommune til vurdering å innføre følgende tiltak:

  • Maks antall personer på private samlinger: 10
  • Maks antall personer på arrangementer der det ikke tildeles faste plasser: 50  
  • Fortsatt pålegg om hjemmekontor for de som kan benytte det
  • Bruk av munnbind på offentlige transportmidler (buss) til og fra Oslo, i samsvar med påbud i Oslo og ellers i kommunen/på tvers av kommunegrenser. Dette gjelder ikke ordinære skolebusser
  • Øke kontrollen med serveringssteder i kommunen, herunder at avstandsbestemmelsene holdes, både inne og i kø. Samt registrere besøkende.

En forskrift om dette vil kunne bli innført med virkning fra tidlige neste uke (uke 41). Inntil påbud og forbud er innført, henstilles innbyggere og reisende på det sterkeste til å benytte munnbind når det ikke er mulig å holde en meter avstand, samt forholde seg til det antall personer som kan samles.

Innbyggere i Enebakk kommune, med arbeidssted i Oslo, oppfordres på det sterkeste til å benytte hjemmekontor dersom det er mulig.

Det minnes fortsatt om å holde en meter avstand, vaske hender, ha god hostehygiene og holde seg hjemme hvis man er syk.