Folkehelseinstituttet kommer til å sende en SMS til alle innbyggere om smittestopp-appen. Den blir sendt ut fra kl. 17.00, 26. januar 2021.

SMS-meldingen vil trolig ha følgende ordlyd:

Last ned appen Smittestopp og få beskjed hvis du kan ha blitt smittet. Det er frivillig. Du finner den på www.helsenorge.no/smittestopp. Hilsen FHI