Enebakk kommune bruker et system for varsling til innbyggere, hvor du får tekstmelding (SMS), talemelding eller epost til din mobiltelefon i tilfeller der kommunen trenger å gi viktig informasjon. Systemet kalles servicevarsling.no.

Du kan sjekke og oppdatere hvilke opplysninger som er registrert på deg eller din bedrift via innbyggerportalen servicevarsling.no

Der kan du også endre din egen oppføring eller deaktivere varsling.

Varslingssystemet kan brukes for eksempel ved skogbrann og flom, vannavstenging og vannlekkasjer, veiarbeid, snøbrøyting, gatefeiing, strømstans og andre saker hvor kommunen ønsker å informere innbyggere innenfor et geografisk område.

Servicevarsling.no driftes av UMS (Unified Messaging Systems AS) og brukes av blant annet politi, kommuner, strømleverandører og renovasjonsselskaper. UMS henter kontaktinformasjon fra flere kilder, deriblant folkeregister, Difi og Altinn.

Enebakk kommune oppfordrer deg som innbygger om å sjekke om du er oppført med riktig kontaktinformasjon, slik at du ikke går glipp av viktige meldinger som berører området der du bor eller har eiendom i Enebakk kommune.

Data som hentes og behandles av UMS benyttes kun til varslingstjenester og blir ikke utlevert til andre. Oppføringene brukes ikke til telefonsalg eller lignende.

Det er UMS som er behandlingsansvarlig for personopplysninger knyttet til varslingstjenesten, her kan du lese UMS’ personvernerklæring. Du kan kontakte UMS hvis du ønsker at dine opplysninger skal slettes. Har du spørsmål om UMS’ behandling av personopplysninger eller ønsker innsyn i hvilke opplysninger som er lagret om deg, vennligst ta kontakt med kundeservice på: support@ums.no.

Eksempel: 

Slik kan et varsel se ut: «Enebakk kommune skal grave ned et sluk ved bussholdeplassen i krysset Fredheimsveien/Ødegårdsveien. I den forbindelse stenges Fredheimsveien førstkommende mandag. Varighet på jobben er 4-5 dager. Det blir omkjøring via Nygårdsveien. Mvh Enebakk kommune.» (Skjermdump, servicevarsling.no).

I kartet ser kommunen hvilke eiendommer som har mottatt varsel.

servicevarsling.no - eksempel - skjermdump