Kulturstipendet for Enebakk har til formål å hjelpe fram kulturarbeidet i kommunen. Stipend kan tildeles enkeltpersoner som bor og/eller arbeider i Enebakk. Stipendmidlene skal nyttes til å gjennomføre særlige kulturarbeidsoppgaver, utdanning eller perfeksjonering for aktiv kulturinnsats.

Søknadsfrist: 25. februar 2019.

Søknadsskjema med retningslinjer finner du her (nederst på siden) eller fås tilsendt ved henvendelse til kommunens servicetorg på servicetorget@enebakk.kommune.no

Søknaden sendes postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk.

Søknadene merkes med saksnr 2019/363