Enebakk kommune har restmidler igjen, for utdeling til bedrifter som er rammet av koronapandemien

Søknad legges inn digitalt på Regionalforvaltning.no, med søknadsfrist 25.04.2022

Søknadene vil bli behandlet i utvalg for næring, landbruk og miljø (NLM) 02.05.2022

Kriterier for å søke:

  • Virksomheten må ha forretningsadresse i Enebakk kommune
  • Virksomheten må ikke være under konkursbehandling eller under frivillig/tvungen avvikling
  • Virksomheten må opplyse om annen offentlig støtte de tre siste årene
  • Virksomheter som har hatt omsetningssvikt eller økte kostnader som en følge av koronapandemien, er berettiget til å søke
  • Siste godkjente regnskap vedlegges søknaden

​Les mer om kommunal kompensasjonsordning for lokale virksomheter, på regjeringens nettsider

Spørsmål til Enebakk kommune om denne ordningen kan rettes til: regnskap@enebakk.kommune.no