Enhet for kultur, integrering og forebygging åpner nå opp for å motta søknader til sommeraktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk for 2020.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter. Du skriver en generell søknad, som må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 21. februar 2020

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes Enebakk kommune, Postmottak, Prestegårdsveien 4, 1912 Enebakk, eller på e-post til postmottak@enebakk.kommune.no. Søknadene merkes med saksnr 20/130.