Utvalg for kultur, oppvekst og skole har avsatt ramme for tilskudd til sommerferieaktiviteter rettet mot barn og unge i Enebakk.

Det er ikke et eget søknadsskjema for tilskudd til sommerferieaktiviteter.

Søknader må inneholde generell beskrivelse av aktiviteten, tidspunkt for avvikling, hvor mange barn/unge som kan være med, og budsjett som viser både utgifter og inntekter.

SØKNADSFRIST: 25. februar 2019.

Søknader som mottas etter fristen vil ikke bli behandlet.

Søknader sendes postmottak@enebakk.kommune.no eller Enebakk kommune, Postmottak, 1912 Enebakk.

Søknadene merkes med saksnr 19/288.