Enebakk kommune utlyser med dette frist for å søke spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året, for Enebakk kommune er fristen for innsending av søknad satt til 7. oktober 2019.

Før det søkes midler må anlegg vare en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no .

Ta gjerne kontakt med kulturtjenesten, ved Eivind Ekeli eivind.ekeli@enebakk.kommune.no eller på telefon 64 99 20 00 for ytterligere bistand.