Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året. 

Før det søkes midler må anlegg være en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no .

Ta gjerne kontakt med enhet for kultur, integrering og forebygging, ved Eivind Ekeli eivind.ekeli@enebakk.kommune.no eller på telefon 64 99 20 00 for ytterligere bistand.