Enebakk kommunen har mottatt midler i krisepakke 3 som skal gå til stimulering av næringslivet.

Midlene skal bidra til økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping lokalt for å motvirke uønskede effekter av Covid 19-utbruddet.

Midlene skal benyttes til bedriftsrettet støtte og andre næringsrettede tiltak som f.eks. markedsføring, mindre investeringer, opplæring, produktutvikling og nyetableringer.

Ved tildeling av støtten vektlegges betydningen for arbeidsplasser, verdiskapning og økonomisk aktivitet. Støtten gis i tråd med regelverket for offentlig støtte (bagatellmessig støtte).

Søknadsfrist: 18. mai 2021
 

Fyll ut skjemaet under, og klikk på send. Dersom du har relevant vedlegg som kan belyse din søknad, kan du laste opp vedlegg i de nederste feltene i skjemaet.