Enebakk kommune vil fordele statstilskudd til lokale bedrifter som har hatt særlige konsekvenser av smitteverntiltakene i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Dette gjelder servering- og cateringbransjen, treningssentre og kultur-, event- og reiselivsbransjen. Øvrige bedrifter som har blitt rammet og som faller utenfor andre kompensasjonsordninger, kan også søke om tilskudd.

Tildelingen skjer på grunnlag av følgende kriterier:

a. Midler skal kompensere lokale virksomheters kostnader eller tap som følge av smitteverntiltak og nedstengning.

b. Foretak som har falt helt eller delvis utenfor de generelle kompensasjonsordningene.

c. Dokumentasjon som regnskap for 2019 og 2020 (foreløpig eller godkjent), bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor, eller på annen måte dokumentasjon på omsetningstap som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.

d. Bedrifter som har mindre enn 30% reduksjon i salgsinntekter fra 2019 i forhold til 2020, kan ikke motta tilskudd. Unntaksvis kan en annen tidsperiode legges til grunn dersom hovedregel faller spesielt urimelig ut.

e. Øvre grense for tildeling pr. foretak er kr 150 000,- og nedre grense er kr. 20 000,-

f. Virksomhetene skal være skattepliktige og registrert i Enebakk kommune.

Søknadsfrist: 18. mai 2021
 

Fyll ut alle felt i skjemaet under, last opp dokumentasjon i form av regnskap eller lignende (siste felt i skjemaet), og klikk på send.