Du søker elektronisk via altinn.no.
For å kunne søke må du ha gitt melding om avlingssvikt til kommunen før tresking.
Informasjon om ordningen finnes hos https://www.slf.dep.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/avlingssvikt
Papirsøknad kan lastes ned fra nettet eller fås ved henvendelse til kommunen. Det oppfordres til å søke elektronisk!
Søknadsfrist 31. oktober.
Kontakt Inger Killerud, 64 99 21 43 dersom du har spørsmål om ordningene.