Enebakk kommune utlyser med dette frist for å søke spillemidler til anlegg for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Søknadsprosessen for spillemidler består av to separate trinn:

  1. Søknad om Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning
  2. Selve spillemiddelsøknaden

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må foreligge før bygging av anlegget iverksettes. Dersom spaden stikkes i jorda uten at en slik godkjenning foreligger, mister man muligheten til å søke spillemidler. Selve spillemiddelsøknaden kan imidlertid sendes etter at arneodene har startet, og også etter at anlegget er ferdigstilt. Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning kan det søkes om når som helst i løpet av et år. Søknadsrunden for spillemidler skjer en gang i året, for Enebakk kommune er fristen for innsending av søknad satt til 15. september 2018.

Før det søkes midler må anlegg vare en del av en vedtatt kommunal plan som omfatter idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. I tillegg må kommunen registrere anlegget i anleggsregisteret.

Søknadsskjema og veiledning finnes på www.anleggsregisteret.no .

Ta gjerne kontakt med Kultur, opvekst og skole-avdelingen (KOS) ved Eivind Ekeli eivins.ekeli@enebakk.kommune.no eller på telefon 64 99 20 00 for ytterligere bistand.