Enheten er i stor utvikling og vi skal tilpasse oss til morgendagens helse- og omsorgstjenester. I den forbindelse etableres et prosjekt i enheten for etablering av bemannet bolig for mennesker over 18 år med alvorlige psykiske lidelser. Vi søker etter deg som har engasjement og interesse for brukergruppen.

 

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Tverrfaglig brukeroppfølging etter vedtak hjemlet i helse- og omsorgstjenesteloven.
 • Ivareta brukere i bemannet omsorgsbolig samt ambulerende oppfølging.
 • Sikre god bruker- og pårørendemedvirkning.

 

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ikke formelle krav om utdanningsnivå i stillingen. Studenter i helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning og fagskoleutdannede oppfordres til å søke.
 • Ønskelig med noe erfaring fra arbeid med brukergruppen.
 • Krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne i norsk eller skandinavisk.
 • Krav til førerkort klasse B (personbil).
 • Mestre bruk av IKT som verktøy, da vi benytter dette i enheten.
 • Inneha gode samarbeidsevner, men også evnen til å jobbe selvstendig. Være fleksibel og initiativrik.
 • Ha god arbeidsmoral, være faglig nysgjerrig og bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Personlig egnethet tillegges vekt.

 

 

Vi kan tilby en spennende stilling i et godt arbeidsmiljø i en organisasjon i stor endring. Kommunens verdigrunnlag åpenhet, respekt, redelighet og mot definerer også enhetens grunnholdninger til kolleger, brukere og pårørende. Det er høy takhøyde hos oss med mye humor. Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. Ved nytilsetting i helse- og omsorgssektoren i kommunen er det krav om at det fremvises gyldig politiattest før tiltredelse jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4, da en gjennom sitt arbeid er i kontakt med brukere og pårørende.

 

Lønn etter gjeldende tariff. Kommunen kan tilby en god pensjonsordning gjennom KLP. For nærmere informasjon om stillingen, kontakt prosjektleder Nina Røineslien på telefon 969 49 167 eller teamleder Ane Eirin Vedeld på telefon 458 76 671.

 

SØKNADSFRIST: 23.04.23

 

Søknader vurderes og tilsettes fortløpende.

 

Søk på sommer - og tilkallingsviakar til bemannet bolig psykisk helse her

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju. I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.