Vi søker sommervikarer 2022 og tilkallingsvikarer

Korttidsavdelingen ved Enebakk sykehjem søker etter sykepleiere, sykepleierstudenter og helsefagarbeidere som er engasjerte, faglig nysgjerrige, fleksible og har lyst til å bidra med alle sine egenskaper til det beste for våre pasienter. Har du hjertet og hjernen på rett plass og ønsker å gjøre en forskjell? Da er du rette person for oss!

Enebakk sykehjem består to avdelinger, Ignagard og Kopås. Nå søker Ignagard, korttidsavdelingen motiverte, sommervikarer til et spennende og faglig utfordrende miljø.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Utføre helsefaglige oppgaver
 • Du jobber målrettet og systematisk for å oppnå helhetlig helse hos pasientene og utfører omsorg og pleie
 • Du utvikler, observerer og sørger for kvalitet i faget
 • Du tar faglig ansvar for avdelingens pasienter og i noen tilfeller andre avdelinger
 • Ivaretar pasienter med et komplekst sykdomsbilde
 • Palliativ og terminal pleie
 • Samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Tverrfaglig samarbeid med kommunens øvrige instanser

Ønskede kvalifikasjoner

 • Offentlig autorisasjon
 • Faglig engasjement og trygghet
 • Opptatt av kvalitet i tjenesten
 • Evne til å jobbe selvstendig og målrettet
 • Har god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk
 • Er fortrolig med IKT som arbeidsverktøy
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Fleksibel og gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et godt, trivelig og flerkulturelt arbeidsmiljø med mye latter, takhøyde og gode utviklingsmuligheter.
 • Mulighet til å bidra positivt inn i en organisasjon i endring.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og flotte kollegaer.
 • Fleksibilitet og samarbeid i forhold til oppsett av turnusen din.
 • Mulighet for relevant videreutdannelse.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP. 

For nærmere informasjon om stillingene ta kontakt med Lise Thon, avd. leder korttidsavd. Enebakk sykehjem på tlf. 404 08 768 

Søknadsfrist: Løpende

Søk elektronisk her

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.