Enebakk kommune ønsker å starte riving av det brannskadde bygget så raskt som mulig, slik at arbeidet med et nytt Familiens hus kan begynne.

Tidlig i juni ble det anslått et tidsperspektiv på om lag fire uker før selve rivingen kunne starte, men på grunn av sommerferieavvikling er prosessen blitt noe forsinket.