Hva er sommerkulturskolen?

Sommerkulturskolen er et tilbud til barn og unge i Enebakk i sommerferien. 

Kurstilbud varierer fra år til år, og vil bli kunngjort på vårsemesteret.