Enebakk kommune søker en leder med god kjennskap til barnevernfaget, og som jobber kunnskapsbasert og evner å skape oppslutning om felles mål. Vi ser etter deg som setter søkelys på å utvikle et godt profesjonsfellesskap, er fremtidsrettet og brenner for å lede og utvikle barnevernstjenesten i henhold til kommunale og statlige føringer.

Barneverntjenesten i Enebakk har kontorlokaler i Familiens hus sammen med andre enheter som jobber knyttet til familien. Her sitter barnevernleder også i et lederteam sammen med de andre enhetslederne.

Barneverntjenesten har 14 dyktige ansatte, deriblant 10 barnevernskonsulenter, to familieterapeuter og en kontorfaglig, i tillegg til leder. Barnevernkonsulentene jobber etter generalistmodellen. Barnevernleder har både fag-, økonomi- og personalansvar, og er tett på alle ansatte og de enkelte sakene. Stillingen gir mye rom for viktig og spennende faglig og personlig ledelsesutvikling.

Vi ønsker oss en barnevernleder som

 • Er både tydelig og ivaretakende
 • Er utviklings- og resultatorientert
 • Kan lede og videreutvikle enheten i tråd med dagens behov og statlige føringer
 • Har barnevernfaglig utdanning, helst på masternivå
 • Har lederutdanning
 • Har ledererfaring
 • Har god barnevernfaglig kunnskap og forståelse
 • Har god digital kunnskap
 • Er trygg og støttende i veilednings- og opplæringsrollen overfor for de ansatte
 • Har gode samarbeidsevner og god relasjonskompetanse
 • Har kunnskap om og erfaring med offentlig forvaltning og administrasjon
 • Er selvstendig og kan stå i vanskelig avgjørelser og krevende saker over tid
 • Jobber godt i team og i samarbeid med andre
 • God økonomisk forståelse.

Vi kan tilby

 • En svært variert og interessant jobb med høyt tempo
 • En engasjert og dyktig kollegagruppe
 • Et godt og samarbeidende lederkollegium
 • Mange muligheter til å ta selvstendige avgjørelser
 • Konkurransedyktig lønn etter avtale
 • Gode muligheter for å videreutvikle leder- og barnevernfaglig kompetanse.
 • God pensjonsordning i KLP.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt kommunalsjef Olav Gjesdahl Weng på tlf. 472 56 247

Søknadsfrist: 12.02.2023

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentlighetsloven gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.

Det ønskes ikke kontakt med annonseselgere