Stilling som spisevenn er organisert i hjemmetjenesten og har ansvar for å besøke tjenestemottakere som kan ha behov for selskap i forbindelse med måltider og som har behov for sosial kontakt utover fastsatte vedtak. Målet med stillingen er å motvirke ensomhet samt tilrettelegge for bestilling av mat og selskap under måltidet. Stillingen innebærer en utøvende og en koordinerende rolle hvor den koordinerende funksjonen dreier seg om å planlegge besøkene samt oppfølgingen og utøvelse av disse.

Stillingen er av midlertidig karakter og varer frem til og med desember 2021 med mulighet for forlengelse. Arbeidstiden er fra 09:30 til 17:00, hverdager.

Stillingsstørrelse kan diskuteres.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Hjemmebesøk med tilrettelegging av måltid
 • Koordinere og sette opp hjemmebesøk med bakgrunn i behov hos tjenestemottakere
 • Bistå i utlevering og håndtering av matvarer hos tjenestemottakere
 • Kunne være en bidragsyter i den sosiale relasjonen med tjenestemottaker

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det er ønskelig med utdanning innenfor helse- og omsorg
 • Gode norsk kunnskaper, muntlig og skriftlig
 • Beherske elektroniske verktøy.
 • Kunne jobbe selvstendig og i team
 • Må fremlegge gyldig politiattest i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4
 • Ønskelig med erfaring innen eldre omsorg og demensomsorg
 • Må ha førerkort klasse B samt disponere egen bil

Personlige egenskaper som vektlegges

 • Faglig dyktig og god samarbeidsevne
 • Gode holdninger
 • Engasjement og godt humør
 • Strukturert og målrettet
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr et godt trivelig, flerkulturelt arbeidsmiljø med mye latter, takhøyde og gode utviklingsmuligheter. Muligheter til å bidra positivt inn i en organisasjon i endring Utfordrende arbeidsoppgaver, høyt faglig nivå og flotte kollegaer.

Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av gjeldende lover og avtaler. 
God pensjonsordning i KLP.
Lønn etter avtale.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt Lidveig Falch på telefon 64 99 20 00

Søknadsfrist: 18.08.2021

 

Søk elektronisk her 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.