I forbindelse med utbygging av Vågliveien 43 vil det pågå sprengningsarbeider på tomten i ca. 2 uker fremover i tid.

Det er montert rystelsesmålere og boliger som antas kan bli berørt av sprengningsarbeider er videofilmet og fotografert av Maskinentreprenør Morten Bråthen.

Det er sendt ut varsel på tekstmelding (SMS) til naboer som kan antas merke pågående sprengningsarbeider.

Sprengning kan oppleves av mange som sterke rystelser, avhengig av fjellets skjæring.