I slutten av mai startet arbeid med utvidelse av sprinkleranlegget på Ignagard sykehjem i Kirkebygda i Enebakk. Utvidelsen omfatter både sykehjemsdelen og admiSprinkleranlegg og oppussing Ignagardnistrativ del av bygget. Det er stilt krav om normal drift på sykehjemmet i prosjektperioden, som derfor vil ta lenger tid enn et «vanlig» sprinklingsprosjekt. Arbeidet er forventet å ta mellom 8 til 12 uker, litt avhengig av hvor greit arbeidet lar seg gjennomføre, opplyser prosjektleder Arne Dahlberg.

- I tillegg til denne viktige og lovpålagte investeringen gjennomfører Driftsavdelingen flere vedlikeholdsoppgaver samtidig. Driftsavdelingen benytter anledningen til å male rommene, sette opp brystning for å beskytte veggene der sengene står, ordne skyvedørene på badene, montere noen lamper, reparere skap og andre ting. Etter at sprinkling er montert og vedlikeholdsarbeidet fullført gjennomfører Renholdsavdelingen et grundig renhold med en profesjonell boning til slutt, sier Dahlberg.

Han forklarer at bygget skal være i normal drift under hele byggefasen, hvilket forutsetter en tett dialog med sykehjemsledelsen, ansatte og beboere. Beboerne må flyttes fra sine rom mens installasjonene pågår, men alt arbeid gjøres fortløpende slik at beboerne kan flyttes raskest mulig tilbake og skal slippe å flyttes flere ganger. Sprinkleranlegg og oppussing Ignagard

I tillegg er det lagt begrensninger på når og hvor ulikt arbeid kan gjennomføres, slik at for eksempel støyende arbeid som boring ikke foregår på ugunstige tidspunkt av døgnet.

- Montering av sprinkleranlegg utføres av Sectech AS, som har gjennomført flere tilsvarende prosjekter på sykehjem og institusjoner i daglig drift. Den erfaringen selskapet har vil komme oss til nytte. Det vil bli lagt mye vekt på å ikke forstyrre arbeidet på Ignagard unødig, men det er ikke til å unngå at arbeidsplassen vil bli noe preget av arbeidet, sier Dahlberg.

Prosjektlederen har latt seg imponere av både ledere, verneombud, tillitsvalgte og de ansatte med hensyn til å planlegge flytting av pasienter slik at hele rom blir frigjort for 8-10 dager mens arbeidet pågår.

Det gjennomføres et ukentlig prosjektmøte der alle involverte er invitert til å delta - som for eksempel ledelsen ved sykehjemmet, avdelingslederne,
arbeidsplasstilliSprinkleranlegg og oppussing Ignagardtsvalgte, verneombud, entreprenør og prosjektleder samt Driftsavdelingen og Renholdsavdelingen.

Når dette arbeidet er gjennomført har Ignagard fått et betydelig løft med hensyn til sikkerheten i bygningen, samt at hvert enkelt rom er fornyet – til glede for pasienter og beboere, pårørende og ansatte.