Enebakk kommune har fått tildelt 12 mill. kroner i startlån til fordeling høsten 2018.

Innkommende søknader om startlån vil bli behandlet innen utgangen av november. Dersom samlet søknadssum overstiger den rammen kommunen har tilgjengelig for utlån, vil det foretas en prioritering mellom sakene med utgangspunkt i Husbankens føringer for ordningen. 

Ved spørsmål bes du om å kontakte seniorrådgiver Anne Helene Duvier på tlf: 64992000

 

Søknadsfrist 1.November 2018