Grunnet koronaviruset stenges følgende fra og med i dag torsdag 12.mars:

  • Ungdomsklubbene i Enebakk
  • Kulturtjenesten "Etter skoletid"
  • Svømming i Enebakk svømmehall i kommunal regi, og i regi av Lions.
  • Arrangementer som avholdes på biblioteket
  • Foreldremøter og utviklingssamtaler på skolene og i barnehagene
  • Idrettskonferanse 17. mars
  • Folkemøte om kartlegging av friluftslivsområder i Enebakk 17. mars
  • Seminar "Leve hele livet med velferdsteknologi" 18. mars