• Vi har et mål om å asfaltere nordre kjørefelt av fv155 og kryss inn mot nytt boligfelt mot slutten av uke 21.
  • Deretter vil trafikken flyttes til nordsiden av autovernet og arbeider vil starte opp på sørsiden. Dette er planlagt utført i begynnelsen av uke 22.
  • I forbindelse med arbeider på sørsiden, er det behov for å stenge adkomst til Vikstranda (Våg) i en periode på ca. 2 uker fra trafikken legges om for å opparbeide det nye krysset inn til stranda. Dette vil si frem til uke 24.

Det vil bli satt opp skilter om at adkomsten stenges for alt annet enn kjøring til eiendommene. Adkomst for fotgjengere vil fremdeles være mulig via skiltet og omlagt gangvei.

Logo - Askim Entreprenør AS

askimentreprenor.no
tlf.: 69 88 02 60