Enebakk kommune stenger sine uteområder på skoler og barnehager i hele kommunen hele døgnet. Dette omfatter også andre kommunale lekeplasser, Vidotta og andre fotballbaner.  

Disse kommunale uteområdene er nå stengt.

Lekeplassene og uteområdene vil være reservert for barn i barnehage – og i skolenes åpningstid for de som har et tilbud fordi foreldrene utfører samfunnskritiske oppgaver.

Beslutningen er fattet i samråd med kommuneoverlegen i Enebakk kommune.