Enhet for psykisk helsearbeid og rus

Dersom du er glad i å være sammen med andre mennesker, kan det å være støttekontakt passe for deg! Støttekontakt er en kommunal tjeneste for å hjelpe voksne personer som mottar/har mottatt tjenester fra enhet for psykisk helsearbeid og rus til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter, sosiale sammenkomster og samfunnslivet generelt. Det er positivt hvis du har interesse for f.eks. friluftsliv, klatring, dataspill eller å gå på butikk/kafé sammen med mottaker osv.

Sentrale arbeidsoppgaver består i å tilby sosialt samvær og følge til ulike fritidsaktiviteter. Innholdet i tjenesten tilpasses ønsker, behov og forutsetninger hos mottaker av tjenesten, og reguleres av et eget vedtak. Som støttekontakt kan du bidra med positive opplevelser og utvikling, og være en viktig person i andre menneskers liv. Mange støttekontakter syns oppdraget er givende for dem selv også.

For å bli støttekontakt må du ha fylt 18 år, og det er en fordel om du disponerer bil. Personer som har fylt 16 år kan ansettes som støttekontakter etter en individuell vurdering knyttet til mottakers behov.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

  • Det kreves ingen fagbakgrunn.
  • Stabil.
  • Ansvarsbevisst.
  • Engasjert.
  • Selvstendig.

Støttekontakter lønnes etter gjeldende tariff og får månedlig utgiftsdekning samt kilometergodtgjørelse etter statens takster. Det pålegges å fremvise gyldig politiattest jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Thomas Kristiansen på tlf. 45460902 eller koordinator Nina Røineslien på tlf. 96949167.

 

SØKNADSFRIST: Senest 01.03.2021, ansettelser skjer fortløpende.

Søk elektronisk her


Vi har i perioder opplevd problemer med vår søkeportal. Ved feil, kan søknad og CV sendes digitalt til postmottak@enebakk.kommune.no. Merk emnefeltet med stillings-ID: 1788

 

Attester og vitnemål medbringes ved et eventuelt intervju.

I henhold til offentleglova § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig.