En støttekontakt hjelper barn og voksne som har behov for hjelp til å ha et sosialt liv og meningsfull fritid (i dette tilfelle personer over 18 år).

Som støttekontakt jobber du med personer som har rett til nødvendig helse – og omsorgstjenester fra kommunen. Det kan for eksempel være personer med lite kontaktnettverk, som har funksjonsnedsettelser, sliter psykisk eller sliter med rus.

Vanlige arbeidsoppgaver for en støttekontakt:

  • Besøke brukeren hjemme
  • Følge brukeren på aktiviteter som kino, kafe, idrettsarrangement, turer eller andre aktiviteter

Støttekontakter hjelper personer som trenger å bli tryggere på seg selv og som trenger hjelp til å takle ulike livssituasjoner. En støttekontakt kan også bidra til at en person kan klare å omgås andre mennesker i større grad.

Enheten søker oppdragstakere som kan jobbe i snitt 2/3 timer pr uke.

Vi ønsker oss godt voksne menn og kvinner til disse oppdragene.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt enhetsleder Helen Bakken Baadsvik, tlf. 64992000

SØKNADSFRIST: 20. september 2019

Søk elektronisk her