Det er planlagt å utføre støvdempende tiltak på kommunens grusveier i uke 18. 

Det opplyser Driftsenheten i Enebakk kommune.