4 av 10 klarer ikke å avsløre falske nyheter. I forkant av høstens valg går Medietilsynet, Faktisk.no og Landslaget for lokalaviser (LLA) sammen om en kampanje for å øke folks Medietilsynet kampanje falske nyheterbevissthet rundt falske nyheter og desinformasjon.

Kampanjen handler om hvordan du kan stoppe spredning av falske nyheter, og gir deg tips for å avdekke falske nyheter og desinformasjon.

«Falske nyheter» er et begrep som ofte brukes om nyhetslignende saker som fremstår som ekte, men som helt eller delvis er basert på løgn, eller som har utelatt informasjon for å skape en bestemt vridning.

Ofte er det en bevisst hensikt bak denne formen for falsk informasjon. Hensikten kan være å tjene penger, svindle deg, påvirke dine politiske meninger, polarisere debatter eller skape forvirring i en befolkning. «Falske nyheter» ser ofte ut som ekte nyheter og kan være vanskelige å oppdage.

Kampanjen er en del av regjeringens tiltaksplan for å hindre uønsket påvirkning i valggjennomføringen.

Test deg selv - klarer du å avsløre de falske nyhetene? Ta quizen!

Du kan lese mer om kampanjen og se flere videoer av falske nyheter, på Medietilsynets nettsider