Varmt og tørt vær

Follo Brannvesen IKS er bekymret for den vedvarende store skogbrannfaren.
Flere uker med varmt og tørt vær har gjort skog og annen utmark svært sårbar for skogbrann.
- Brannvesenet har den siste tiden rykket ut til mange branntilløp rundt om i Follos skoger. Tilløp som fort kunne bitt til større skogbranner, sier informasjonsrådgiver i Follo Brannvesen Daniel Solli.

Store ressurser

Skogbranner er krevende fordi ukontrollerte branner legger beslag på store ressurser hos brannvesenet, og brannene setter mennesker og dyrs liv og helse i fare. Vi håper dette innlegget kan være med på å hindre den neste store skogbrannen, sier Solli.

Vurderer å forlenge forbud

Fra 15. april til 15. september gjelder et nasjonalt forbud mot å gjøre opp ild i og i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet i Follo gjør nå ingen unntak fra denne regelen og innvilger ingen søknader om å tenne opp utendørs. Det nasjonale forbudet gjelder til 15. september. Om det ikke kommer mye regn før det vurderer vi å lage en lokal forskrift for å forlenge forbudet her i Follo.
Det er så tørt nå at vi ikke kan ta noen sjanser, sier Solli.

Ikke tenn bål

Brannvesenet oppfordrer alle til å la være å gjøre opp ild i skogen nå.
- La være å gjøre opp ild. Det er knusktørt og når løvfallet kommer vil det være enda mer brennbart materiale i skogen hvis det ikke kommer regn, avslutter Solli.

Bål redigert.jpg