Gjelder fra og med 12. mars og frem til 14. april eller til nye bestemmelser fra myndighetene blir gitt.

Enebakk kommune og NAV Enebakk henstiller publikum i størst mulig grad om å benytte telefon, ditt nav på nav.no til kontakt med NAV.

Ved behov kan følgende nummer ringes:

SOSIAL VAKTTELEFON: 953 65 434

  • Generelle henvendelser – Anne Harte, tlf. 412 85 896
  • Sykefraværsoppfølging og permitteringer – Fred Are Hopland, tlf. 920 31 409
  • AAP – Jonna Hoxha, tlf. 920 56 105
  • Arbeidssøkere og permitteringer – Wigdan Ismail, tlf. 412 82 661
  • Økonomisk rådgivning – Wenche Tuvrønningen, tlf. 412 80 528
  • Økonomisk rådgivning – Terje Hammer, tlf. 412 83 667
  • Økonomisk sosialhjelp – Thomas Findahl, tlf. 920 17 089
  • Kvalifiseringsprogrammet – Sabiha Farooq, tlf. 406 44 198
  • Avdelingsleder Tove Holand – tlf. 920 35 531
  • Leder Jorun Roaldset – tlf. 400 38 503

De som trenger fysisk hjelp til sine henvendelser, må avtale dette i forkant.