Enebakk kommune og NAV Enebakk henstiller publikum i størst mulig grad om å benytte telefon, ditt nav på nav.no til kontakt med NAV.

Droppinn i publikumsmottak hos NAV er stengt fra og med 12. mars til og med 15. august. Kontoret er åpent hver dag og tar imot avtalte timeavtaler.

Kontaktinformasjon NAV Enebakk:

Det er opprettet egen telefon for arbeidsgivere – tlf. 412 38 757

SOSIAL VAKTTELEFON: 953 65 434

 • Generelle henvendelser – Anne Harte, tlf. 412 85 896
   
 • Sykefraværsoppfølging og permitteringer – Fred Are Hopland, tlf. 949 83 561
 • Sykefraværsoppfølging – Linda Moe, tlf. 412 83 371
 • Sykefraværsoppfølging – Jorunn Arnesen, tlf. 412 79 842
   
 • AAP – Jonna Hoxha, tlf. 920 56 105
 • AAP – Aldona Hoxhaj, tlf. 920 36 755
 • AAP – Ekaterina Lindsetmo, tlf. 920 39 969
 • AAP – Beate Sjølie, tlf. 412 80 829
   
 • Arbeidssøkere og permitteringer – Wigdan Ismail, tlf. 412 82 661
 • Arbeidssøkere – Frode Andersen, tlf. 920 53 324
 • Arbeidssøkere – Jana Gallo, tlf. 412 86 249
   
 • Økonomisk rådgivning – Wenche Tuvrønningen, tlf. 412 80 528
 • Økonomisk rådgivning – Terje Hammer, tlf. 412 83 667
   
 • Økonomisk sosialhjelp – Thomas Findahl, tlf. 920 17 089
 • Økonomisk sosialhjelp – Ida Jeanette Olsson, tlf. 401 02 314
 • Økonomisk sosialhjelp – Linda Sivertsen, tlf. 920 43 849
   
 • Kvalifiseringsprogrammet – Sabiha Farooq, tlf. 406 44 198
   
 • Avdelingsleder Tove Holand – tlf. 920 35 531
 • Leder Jorun Roaldset – tlf. 400 38 503

De som trenger fysisk hjelp til sine henvendelser, må avtale dette i forkant.