Grunnet ukontrollert smitteutbrudd i Indre Østfold og økende smitte i regionen ellers, iverksettes følgende tiltak fra i dag:

  • Det stenges for besøk ved sykehjemmene i uke 33, til og med mandag 17. august.
  • Ansatte i sykehjem, hjemmetjeneste og tilrettelagte tjenester bruker munnbind på jobb.
  • Alle kommunalt ansatte som er bosatt i Indre Østfold kommune, som skal på jobb i Enebakk kommune i uke 33, skal benytte munnbind når de er i kontakt med andre. 
    Andre virksomheter i Enebakk oppfordres til å iverksette tilsvarende tiltak.