Vår visjon

Vi ønsker et felleskap med et aktivt læringsmiljø som utvikler ansvar, trivsel, toleranse og kreativitet.