Strategien bygger på og viderefører tidligere strategi for perioden 2013 – 2016. Det er en strategi for styring og kvalitetssikring av kunnskapsbasert utvikling og endring hvor det overordnede mål for alle aktører og all aktivitet er økt læringsutbytte for elevene.

Strategi for skoleutvikling i Enebakk skal sikre at det drives et langsiktig, forutsigbart, kontinuerlig og helhetlig pedagogisk utviklingsarbeid i hele sektoren som har som mål å sikre et godt læringsmiljø og gode læringsresultater for elevene.

Les hele strategidokumentet her